Badín

Badínsky Prales, Slovakia

Badínsky Pralesista vain jo vuonna 1913 suojeltu 30 ha laajuinen ydinalue on aarniometsää; se sijaitsee loivalla koillisrinteellä 690–875 m korkeudella; ydinaluetta ympäröi 123 ha laajuinen puskurivyöhyke1. Vuoden keskilämpötila on 5.3–5.8 °C ja sademäärä 850–950 mm; kallioperä on andesiittia2. Maannokset kuuluvat Länsi-Karpaattien parhaisiin3.

Alun perin vanhan metsän muodostivat euroopanpyökki (Fagus sylvatica) ja saksanpihta (Abies alba), molemmat lähes 50 % osuudella3. Alueen saksanpihdat kärsivät kuitenkin suuresti 70- ja 80-lukujen rikkidioksidipäästöistä4, joiden alkuperä oli todennäköisesti läheisessä Banská Bystrican teollisuuskaupungissa. Sen jälkeen päästöjen voimakas vähentäminen on parantanut pihtojen vointia, mutta saksanhirven (Cervus elaphus) ylitiheä kanta on estänyt ja estää uusia pihdan sukupolvia korvaamasta kuolevia puita2. Vuonna 1977 pihdan osuus oli 24 %, vuonna 1987 18 % 3 ja vuonna 2008 vain 11 % 2. Sen jälkeen pihdan osuus on laskenut edelleen, ja monet ikimetsän osat ovat nykyään lähes puhdasta pyökkimetsää (kuva oikealla). Aarniometsässä kasvaa myös hiukan vuorivaahteraa (Acer pseudoplatanus), lehtosaarnea (Fraxinus excelsior) ja vuorijalavaa (Ulmus glabra). Paikka on myrskyille altis, ja metsässä onkin ollut usein myrskytuhoja3. Vuonna 1947 myrsky teki metsään 6 hehtaarin aukon2. Aukon valtasivat ensin pioneeripuut, varsinkin raita (Salix caprea), vähemmässä määrin myös haapa (Populus tremula) ja rauduskoivu (Betula pendula); myöhemmin kliimaksivaiheen lajit pyökki ja jossain määrin myös vuorivaahtera ovat levinneet entiselle tuulenkaatoaukolle3. Nykyään suurin osa raidoista makaa jo maassa (kuva alla). Tämä tuulenkaatoaukko on ollut ja on edelleen erinomainen paikka tutkia luonnollista sekundäärisukkessiota, ja Badínsky Prales ylipäätään on läpikotaisin tutkittu.

Vanha tuulenkaatoalue. Raidat ovat enimmäkseen jo kaatuneet, pyökki valtaa aluetta

Ikimetsässä on paljon suuria pyökkejä: suurimmat saavuttavat lähes 500 cm ympärysmitan ja noin 45 m korkeuden. Saksanpihta saavuttaa noin 50 m korkeuden. Metsä on lehtimetsäksi runsaspuustoista (noin 800 m3/ha 2). Johtuen saksanpihdan massatuhosta 1900-luvun jälkipuoliskolla metsässä oli valtava määrä kuollutta puuta, 414 m3/ha vuonna 2007 5. Nykyään pihdan kaatuneet rungot ovat enimmäkseen jo lahonneet pois. Aluskasvillisuus on harvaa.

KR & TM

Lähteet:

  1. http://www.pralesy.sk/component/oblasti/?id=14&task=view
  2. Kucbel, S. ym. (2010): Canopy gaps in an old-growth fir–beech forest remnant of Western Carpathians. European Journal of Forest Research 129(3): 249-259.
  3. Korpel’, Š. (1995): Die Urwälder der Westkarpaten. Gustav Fischer Verlag.
  4. Saniga, M. & Schütz, J.-P. (2001): Dynamik des Totholzes in zwei gemischten Urwäldern der Westkarpaten im pflanzengeographischen Bereich der Tannen-Buchen- und der Buchenwälder in verschiedenen Entwicklungsstadien. Schweiz. Z. Forstwes. 152 10: 407–416.
  5. Kucbel, S., Saniga, M., Jaloviar, P. & Vencurik, J. (2012): Stand structure and temporal variability in old-growth beech-dominated forests of the northwestern Carpathians: A 40-years perspective. Forest Ecology and Management 264, 125–133.